Dhammatthavinicchaya

A collection of classic passages from the Pāḷi texts with teachings about the doctrine, meditation, the factors of awakening, Abhidhamma and the Buddha.

text compiled and translated from Pāḷi sources by
Ānandajoti Bhikkhu
(December, 2016/2560)

 

 PDF 

Cover

 

Html Table of Contents

00 Introduction

Dhammatthā

1. Tilakkhaṇā

2. Cattāri Ariyasaccāni

3. Cattāri Sotāpattiyaṅgāni

4. Pañcupādānakkhandhā

5. Cha Dhātuyo

6. Dasa Kusalakammapathā

7. Dvādasa Paṭiccasamuppādaṅgāni

 

Bhāvanatthā

8. Cattāri Jhānāni

9. Cattāro Āruppasamāpattī

10. Cattāro Brāhmavihārā

11. Catasso Paṭipadā

12. Catasso Samādhibhāvanā

13. Dasa Dhammā

14. Soḷasākārā Ānāpānasatī

 

Bodhanatthā

15. Cattāri Satipaṭṭhānāni

16. Cattāri Sammāvāyāmā

17. Cattāro Iddhipādā

18. Pañcindriyāni

19. Pañca Balāni

20. Satta Bodhyaṅgāni

21. Ariyaṭṭhaṅgiko Maggo

 

Abhidhammatthā

22. Dvekāmā

23. Ticittāni

24. Cha Paññattiyo

25. Sattānusayā

26. Bāvīsati Tikā

27. Catuvīsati Paccayā

28. Tesattati Ñāṇā

 

Buddhatthā

29. Cattāri Vesārajjā

30. Catasso Paṭisambhidāyo

31. Dasa Tathāgatabalāni

32. Aṭṭhārasa Buddhadhammā

33. Dvātiṁsa Mahāpuriṣalakkhaṇāni

34. Dvesaṭṭhi Iriyāpathā

35. Asītyanubyañjanāni